ארכיון התגית 'מעמד האישה'

פבר 17 2011

הצעה לסדר – דוח ועדת האום לביעור האפליה נגד נשים

תודה רבה, אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, ישראל הצטרפה לאמנה בדבר ביטול האפליה נגד נשים והתחייבה להביא לכך שעקרונות של שוויון ואי-אפליה יבואו לידי ביטוי בחוקיה על מנת שנשים תוכלנה לממש את זכויותיהן בתחומים שונים, המפורטים באמנה.

 האמנה קובעת כי על כל מדינה חברה לדווח לוועדת המומחים מדי תקופה על התקדמותה ביישום הוראותיה. הדוחות המוגשים נבחנים על-ידי ועדת מומחים, אשר מפרסמת המלצות וממליצה על הצעדים שיש לנקוט, ולאחר קבלת ההמלצות מחויבת המדינה לחזור ולהביא לידיעת הכנסת, לידיעת הבית הזה, ולידיעתם של משרדי הממשלה את ההמלצות על מנת להבטיח את קיומן.

לפני כשבוע פורסמו, כפי שאמרת, אדוני היושב-ראש, ההמלצות של הוועדה לגבי התנהלות ישראל, וחשוב מאוד שהכנסת תיתן את דעתה, כבר עכשיו וגם בהמשך, להמלצות של הדוח. מצד אחד, הוועדה הצביעה על התקדמות משמעותית בנושאים רלוונטיים, ובמיוחד ציינה את תיקוני החקיקה – אני שמח על כך מאוד – של הבית הזה בהקשר של איסור הסחר בנשים, החוק להגנת הציבור מפני עברייני מין, חוקים לשילוב נשים בעבודה וכדומה.

 ומאידך הצביעה הוועדה על בעיות, שעדיין קיימות בתחומי חיים שונים. אומנם חלק ניכר מההמלצות מתייחס לאחריותה של ישראל, לדעת ועדת האו"ם, למצבן של הנשים הפלסטיניות, כלומר חלק מהבעיות קשורות בנשים הפלסטיניות, אבל גם הן נשים וגם להן מגיע שוויון; אולם מספר רב של המלצות מתייחסות דווקא למצוקות השונות הנוגעות למצבן של נשים החיות בישראל. על כן נעשה עוול גדול לנשים בישראל ולדמוקרטיה בישראל.

אם נסווג את הדוח הזה רק כעוד מסמך אחד שכוונתו לתייג את ישראל ככובשת ולהציג תמונה מעוותת של המציאות, כפי שלפעמים נוח לנו, בכך בעצם נמנע דיון בתוכנו ונימנע מלעסוק בהמלצות.

הוועדה ממליצה לאמץ תוכנית לאומית מקיפה לקידום השוויון המגדרי; היא מביעה דאגתה בשל שכיחות תופעות של אלימות מינית במשפחה נגד נשים וילדים, ובמיוחד נגד נשים השייכות לקהילת המיעוט, כלומר כמיעוט הערבי, וקוראת להבטיח את היישום האפקטיבי של החקיקה הקיימת; הוועדה מודאגת מעניין מצב מהגרות העבודה בישראל – נושא שעולה גם בכנסת וגם בוועדות שלה לעתים תכופות – ובעיקר מתנאי העבודה הקשים, לרבות עבודה לאורך כל שעות היום והכפפת העובדות להסכמים נוקשים; מובעת גם דאגה מהמדיניות הקיימת, שלפיה כל מהגרת עבודה אשר ילדה צריכה לעזוב את הארץ עם תינוקה תוך שלושה חודשים מיום הלידה או לשלוח את התינוק מחוץ לגבולות המדינה. הוועדה גם הביעה דאגה מכך שנישואים או מערכת יחסים אינטימית בין מהגרי עבודה מהווים עילה לביטול אשרות עבודה בישראל. אני מציע לחזור ולקרוא את המסקנות האלה, כי הן באמת קשות.

גם חדרה או נכנסה הוועדה לסוגיה של נשים בהקשר של גירושים בבתי-הדין, שכן בישראל רק לבעל מוקנית הזכות להעניק גט לאשתו. בנוסף, הביעה הוועדה דאגה בשל מקרי ביטול רטרואקטיבי של גירושים לרעת נשים, והצביעה על הנוהג המתמשך של פוליגמיה ונישואי קטינות.

רבותי, חברי חברי הכנסת, אסור לתת לדוח הזה ולמסקנותיו להיקבר במגירה עד שיגיע זמנה של המדינה להגיש את תשובותיה לוועדת האו"ם. יש להתייחס לתוכנו ולהמלצותיו בהקדם, בבית הזה ובוועדות שלו. תודה.

עדיין אין תגובות

אוג 12 2010

ח"כ ד"ר נחמן שי: "חטא על פשע"

בתגובה להודעת הממשלה הבוקר שלא תמונה אישה לוועדת טירקל, הגיב ח"כ ד"ר נחמן שי, חבר הועדה למעמד האישה:

"ראש הממשלה מוסיף חטא על פשע כאשר הוא מודיע שאישה, חברה חדשה, לא תתרום לוועדת טירקל. מלכתחילה צריך היה לשלב נשים בהרכב הוועדה בזכות ולא בחסד. עדיף מאוחר מאשר אף פעם ואין כל ספק שמשתתפת תוסיף לוועדה כמיטב יכולתה. אין להדיר נשים מכל ועדה ציבורית, דירקטוריון או גוף בעל אחריות במדינה".

עדיין אין תגובות

יונ 08 2010

נאומים בני דקה – הטרדות מיניות במקומות עבודה

מאת: נושאים: נאומים

תודה, אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני רוצה לחזק את היוזמה שהובלת היום, אדוני היושב-ראש, והצטרפו אליה ראשי ועדות בכנסת, שעסקה בנושא של הטרדות מיניות במקומות עבודה. זה מסוג הנושאים שכל המרבה לדבר בהם הרי זה משובח, לא במובן שזה יוסיף אלא במובן שזה יגרע בסופו של דבר.

אבל ביסודו של הנושא הזה חייבים לדעת שישנה כנראה מציאות בחיים וישנה המציאות המדווחת. בסופו של דבר, המציאות בחיים היא שכנראה אחת לשלוש או ל-2.5 נשים, או גברים, מוטרדים מינית, אבל בסופו של דבר מספר התלונות שמגיע לידי טיפול הוא קטן מאוד, להפליא. כלומר, יש איזשהו פער פה, שצריך לכסות עליו וצריך לדאוג לכך שמי שהוטרד מינית יבוא ויתלונן ויהיה טיפול בתלונה הזאת. זאת נראית לי המכשלה העיקרית בטיפול. החקיקה עוזרת, האכיפה עוזרת, הכול עוזר, אבל אם לא יהיה אומץ לאנשים ולנשים שהוטרדו לבוא ולהתלונן, אין ערך לכל העניין.

ולכן, אם יש משהו שצריך לצאת, לדעתי, מהיום הזה שהיה בכנסת, זה הזכות והחובה לצעוק, ואחר כך הצעקה הזאת תישמע, תתקבל ותטופל. אנא, תצעקו.

עדיין אין תגובות

דצמ 23 2009

ח"כ ד"ר נחמן שי יוזם הצעת חוק:" לפחות שתי נשים בדירקטוריונים בחברות ציבוריות"

ח"כ הכנסת נחמן שי (קדימה), חבר בוועדה למעמד האישה הגיש הצעת חוק לפיה יידרש ייצוג הולם של נשים בדירקטוריונים של חברות (הנסחרות בבורסה), כפי הנהוג בחברות ורשויות ממשלתיות, ואשר יכלול לפחות שתי נשים.

ח"כ שי אמר כי, "נשים בישראל כיום משמשות בתפקידי מפתח כדירקטוריות, כמנהלות ובתפקידים בכירים אחרים ועושות זאת בהצלחה רבה. הצעת החוק נותנת מענה לעובדה כי החוק כיום אינו כולל חברות ציבוריות ויש לוודא כי נשים תיזכנה לייצוג הולם כנדרש, כמו כן החוק בא למנוע מצב בו נשים הנושאות משרה כמו יועצת משפטית או סמנכ"לית כספים של הדירקטוריון יחשבו לצורך חוק זה כחברות הדירקטוריון וכך לכאורה יגרעו ממכסת הנשים."

החוק מקדם שוויון בין נשים וגברים ומאפשר הזדמנות הולמת יותר לשוויון זכויות בעבודה. בדרך זו יינתן ביטוי ראוי יותר לייצוג של נשים, המהוות כ-51% באוכלוסיה, ויקדם את מעמדן בישראל.

עדיין אין תגובות

הבא »