ארכיון התגית 'חוק הקרקעות'

ינו 21 2011

סיכום השבוע שהיה 16-20.1.2011

מאת: נושאים: סיכום שבועי

 חברות וחברים,

זה היה שבוע פוליטי מכוער שגרם לחבריי בקדימה וגם לי להגיב בתקיפות ובצורה חריגה. שר הביטחון ברק לא רק ניפץ את מפלגת העבודה השוקעת אלא גם ביזה את המילה פוליטיקאי, אם עוד נשאר משהו ממנה. בעת השבעת השרים במליאת הכנסת הנפנו מטהרי אוויר כדי לומר שהאווירה בפוליטיקה הישראלית טעונה אוורור דחוף. היו שאהבו והיו שלא. בשורה התחתונה, אופוזיציה חייבת להשתמש במגוון של כלים וכך עשינו.

לדוגמא, ביום שני אחרי הצהריים, הגשתי את הצעת אי האמון בממשלה בשם קדימה. שלחתי את נתניהו לבית הנשיא כדי להתפטר. הטריק של נתניהו וברק הוא אכן ביזיון. שאלתי אם היו מוכנים להשקיע את אותה אנרגיה בהשגת שלום, אולי כבר היינו שם?

ביום שלישי התקבלה בקריאה ראשונה הצעת החוק לעניין מכירת אדמות לזרים. הקרקע הוא משאב יקר ביותר ויש להקפיד כי כאשר יימכר לא ייפול בידיים עוינות. החוק מציע מנגנון בקרה מפורט לבקר את המכירות, אם כי כמובן אינו מונע אותן.

ונסיים בנימה חגיגית. לכנסת באו השבוע מאות נציגות של ארגון ויצ"ו שחגגו 90 שנה. מעולם לא נראתה הכנסת יפה כל כך. ויצ"ו יכולה לרשום לזכותה את המאבק ורבים מההישגים לשוויון בין גברים ונשים בדרכו של העם היהודי במאה האחרונה. מאבק זה עומד מול הביקורת שמתחה ח"כ יוליה שמאלוב ברקוביץ' על נשים חד הוריות ובכלל על מאבקן של נשים לשוויון. על כך הגבתי כשאמרתי כי אני גאה להיות במפלגה בה מכהנות נשים בתפקידים הבכירים ביותר ויחד איתן אני מאמין בחובתה ובאחריותה של החברה הישראלית לחתור לשוויון זכויות מלא. זו החובה שלנו וכך נעשה. חשוב לזכור כי זהו מאבק שלא הסתיים ואני כחבר הועדה למעמד האישה עושה ככל יכולתי כדי שהנשים תזכנה לשוויון מלא ומוחלט בכל תחומי החיים בזכות ולא בחסד.

שבת שלום,

נחמן

עדיין אין תגובות

יונ 09 2010

תוגבל מכירת אדמות לזרים

ברוב של 27 קולות ללא מתנגדים אישרה היום הכנסת בקריאה טרומית הצעת חוק המקרקעין – על הגבלת זכויות במקרקעין לזרים שהביא ח"כ ד"ר נחמן שי עם חברי הכנסת שלי יחימוביץ', אורי אורבך ויריב לוין ובתמיכת הממשלה. הצעת החוק קובעת כי מכירת אדמות לזרים תאושר בידי שר הבינוי והשיכון לאחר התייעצות עם שר הביטחון ושר החוץ. זאת נוכח החשש כי בתהליך הפרטת אדמות המדינה ומכירתן הן יפלו לידים עוינות.

ח"כ ד"ר נחמן שי אמר: "זהו חוק ציוני אשר מבטיח כי לא יהיה שימוש עוין באדמות הלאום שניתנו לנו בידי דורות קודמים וישמרו לדורות הבאים."

תגובה אחת

יונ 09 2010

נאום במליאה: דיון בהצעת חוק המקרקעין (תיקון – הגבלה על העברת זכויות במקרקעין לזרים)

מאת: נושאים: נאומים

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת. זוהי הצעת חוק המקרקעין (תיקון – הגבלה על העברת זכויות במקרקעין לזרים), התש"ע–2010, הצעת חוק ששותפים לה חברי שלי יחימוביץ, אורי אורבך, יריב לוין ורונית תירוש.

במה עוסקת ההצעה ומה הרקע? כידוע לכם, הממשלה החליטה לעשות רפורמה בקרקעות המדינה ולהפריט אותן, להעמיד אותן למכירה. עד עכשיו היתה נהוגה רק חכירה, ומעתה, המדינה החליטה לעבור למשטר אחר – משטר של מכירה. זוהי הרפורמה, והיא נעשית על-פי תיקון מס' 7 לחוק מינהל מקרקעי ישראל.

היו לנו ונשארו – לרבים מאוד מחברי הבית הזה, ועוד יותר מזה, לחברים ולגורמים מחוץ לתחומי הכנסת – הרבה השגות לגבי הצורך ברפורמה הזאת ולגבי הדרך שבה היא נעשתה ולגבי המהירות שבה היא עברה ולגבי הדיונים והשיקולים שליוו אותה, והאם אומנם ירדו לעומק העניין.

כידוע, עד עתה אסורה היתה מכירה, מותר היה להחכיר, והיתה החלטה של מועצת מינהל מקרקעי ישראל, שלא יועברו זכויות במקרקעין ולא יסכים המינהל להעברת זכויות מקרקעין לזרים – לזרים – אלא לאחר אישור יושב-ראש המועצה שהוא שר הבינוי והשיכון ולאחר קבלת חוות דעת של ועדת משנה.

אבל מה קורה לנו ברפורמה החדשה הזאת? ברפורמה הזאת המינהל יוצא מהתמונה, ולמעשה, בכל אותן קרקעות שיועברו ביום מן הימים לבעלות פרטית לא יהיה כל צורך באישור המינהל או הרשות החדשה שתקום כדי להעביר זכויות.

ובכך בעצם אותה החלטת מינהל – שמספרה, אגב, 1148 – מתרוקנת מצורך, ונוצרת פרצה אשר עלולה להיות מנוצלת על-ידי גורמים זרים, ובכללם גורמים עוינים, להשתלטות על קרקעות המדינה, ללא כל יכולת של המדינה או של גוף מטעמה למנוע זאת.

אני ארחיב בעל-פה, שזה פרצה עמוקה, רחבה, שנראה כי כרגע המחוקק לא נתן את דעתו עליה, ולכן, ביוזמת רבים, החלטנו להביא את הצעת החוק הזאת ולצרף אותה בעצם לתיקון המוצע.

ולכן אנחנו אומרים: אשר על כן מוצע לעגן את החלטת מועצת מקרקעי ישראל שמספרה 1148, בשינויים המחויבים, בחקיקה ראשית, ולקבוע כי לא יועברו זכויות במקרקעין לזרים, אלא לאחר קבלת אישור של שלושה שרים – לא, שר אחד, שר הבינוי והשיכון, אבל תתחייב התייעצות עם שר הביטחון ושר החוץ. למה שני השרים האלה ולמה פורום מהסוג הזה? דרישת ההתייעצות עם שר הביטחון נובעת מההשלכות הביטחוניות שעשויות להיות להשתלטות של גורמים זרים על קרקעות המדינה, וההתייעצות עם שר החוץ, הזרוע השנייה, נועדה להבטיח את השמירה על האינטרסים של יחסי החוץ של מדינת ישראל בכל הקשור להעברת קרקעות המדינה לידי זרים. הצענו גם להסמיך את שר המשפטים להתקין תקנות לצורך ביצוע החוק, ובהן ייקבעו, בין היתר, דרכי הגשת הבקשה לקבלת אישור למכירת המקרקעין, המועד וכדומה.

אני יודע וכולנו יודעים שההגדרה "זרים" היא הגדרה קצת בעייתית, ומייד ניסו לתת לה כל מיני קונוטציות כאלה ואחרות. אני ביקשתי את מרכז המחקר והמידע של הכנסת ללמוד את הנושא הזה ולהביא אלי נייר עבודה מסודר, וקיבלתי אותו. הוא עומד לרשות חברי הכנסת, והם יוכלו לעיין בו. הוא מושתת על שני נדבכים: הנדבך הראשון נעשה כבר בשנת 1977, והוא בחן את הנושא של מכירת קרקעות לזרים לאור קריטריונים שונים. אני לא אלאה אתכם. זו עבודה מאוד מאוד יסודית שמגדירה מה הם זרים, וגם מה הם הטעמים להגביל מכירה. אז זה היה הנדבך הראשון.

הנדבך השני שעשה עבורנו מרכז המידע והמחקר זה מחקר השוואתי על-פי שאלון שנשלח למשרדי משפטים ב-32 מדינות ברחבי העולם, והנה המסקנה העיקרית שלהם, שאולי היא תספק אותנו לשנייה זו: "נמצא כי היחס המיוחד לזרים לעניין רכישת מקרקעין אינו בגדר תופעה שולית, יוצאת דופן. התופעה נפוצה בקרב מדינות רבות ומגוונות ביבשות העולם השונות, במדינות גדולות וקטנות, ותיקות וחדשות, מפותחות ומתפתחות, חקלאיות ותעשייתיות, בעלות אוכלוסייה לבנה ושחורה ובמשטרים שונים."

זאת אומרת, כאשר מדינת ישראל מחליטה להטיל הגבלות או בקרה על מכירת אדמות לזרים, היא לא פורצת איזו דרך חדשה. היא הולכת על דרך סלולה והיא אומרת לעצמה שהמשאב העיקרי ששמו אדמה, שעליו קמה המדינה הזאת, שהעם היהודי לדורותיו רכש אותה בכספו והוריש אותה לנו, ואנחנו אמורים להעביר אותה לילדינו ולנכדינו ולנינינו ולדורות הבאים – מותר לנו לבדוק היטב למי בסופו של דבר יימכרו הקרקעות. ואם המנגנון הקיים היום לא נשמר בחוק הבא או בתיקון הבא, חשוב מאוד שאנחנו נתקין את התקנון הזה ואת הבדיקה הזאת, על מנת לוודא שקרקעות המדינה, כשיימכרו לזרים – ואני לא מוציא את זה מכלל חשבון, כי ייתכנו מצבים שיימכרו אדמות לזרים – ראוי מאוד לבדוק מי הם אותם זרים, מאיזה צורך, לאיזה צורך הם רוצים לרכוש את האדמה, מה המוטיבציה שלהם ומה הם מתכוונים לעשות אתה. מדינת ישראל חייבת להגן על הנכס החשוב והמרכזי הזה, אני לא צריך להגיד לכם. מלחמות פרצו פה, אנשים נתנו את דמם, אנשים נפלו על צורך השמירה וההגנה על אדמות המדינה הזאת, ולכן אנחנו מחויבים במחויבות היסטורית עמוקה מאוד להגן על הקרקעות האלה בכל מה שיקרה בעתיד.

אני מעמיד את המחקר הזה שעשה מרכז המידע לרשותכם. אני לא אפרט אותו, הוא מאוד מקיף. הוא נותן תמונה מלאה. אני מרגיש מאוד נוח שאני מביא את ההצעה הזאת היום לפני הכנסת, שאנחנו נוכל לקיים את הצו של קודמינו, ונקיים את ההתחייבות לאלה שיבואו אחרינו בימים רבים.

אני רוצה, מאחר שאני כבר יודע שהממשלה עומדת להצטרף אלינו, אל חברי הכנסת, בעניין – אני רוצה להודות לה על עמדתה. אני חושב שזה מעשה נכון וראוי. אני חושב שהוא מתבסס על הסכמה לאומית רחבה בתוך הכנסת ומחוצה לה. אני חושב שזה כיוון ראוי ללכת בו. אני רוצה להודות גם לשר המשפטים, גם לשר השיכון, גם כמובן לכל חברי לחוק – אתה מצביע על אורי אורבך, הזכרתי את שמו כבר בראשית דברי, יחד עם שלי יחימוביץ ועם יריב לוין, ועם רונית תירוש, עמיתתי. לכולם אני מודה. אני מקווה מאוד שאנחנו עושים פה דבר חשוב, שיש לו בעיני משמעות היסטורית. אני מודה לכם מאוד. תודה.

קיבלתי על עצמי שהמשך החקיקה ייעשה בתיאום עם השרים, מתוך אותה רוח שדיברנו עליה ומתוך הבנה שכולנו שותפים לעניין החשוב הזה. היו כמה הגבלות, אני מקבל אותן ואני מאמין שבהמשך נוכל להתגבר עליהן.

עדיין אין תגובות

מאי 27 2010

ח"כ ד"ר נחמן שי: ועדת שרים לענייני חקיקה תדון בהצעת החוק על מכירת קרקעות לזרים

ועדת שרים לחקיקה תדון ביום ראשון הקרוב בהצעת חוק שיזם ח"כ ד"ר נחמן שי (קדימה). בהצעת התיקון חוק המקרקעין תתקיים הגבלה על העברת זכויות במקרקעין לזרים. להצעה הצטרפו חברי הכנסת שלי יחימוביץ, אורי אורבך, יריב לוין ורונית תירוש.

ח"כ ד"ר נחמן שי: "הרפורמה בקרקעות הותירה פירצה גדולה, אשר בעתיד יוכלו להיכנס אליה גורמים זרים, כולל עוינים ולרכוש קרקעות בישראל. לא על כך חלמו אבותינו ולא לשם כך קמה מדינת ישראל."

במסגרת התיקון לחוק לא ניתן יהיה להעביר זכויות במקרקעין לזר אלא לאחר קבלת אישור בכתב משר הבינוי והשיכון ולאחר התייעצות עם שר הביטחון ושר החוץ. כרגע, החוק אינו נותן כלל את דעתו לסוגיה זו.

הרקע להצעת החוק הוא החשש העולה מחוק המקרקעין שהוגש ועבר במושב הקודם של הכנסת, ואשר במסגרתו תתאפשר מכירת קרקעות לצמיתות, ובכלל זה מקנה זכויות מוחלטות במקרקעין לרוכשים, ללא בקרה על זהות האוכלוסייה.

עדיין אין תגובות

הבא »