ארכיון התגית 'ועדת שרים לחקיקה'

יונ 10 2011

הצעת חוק להחלפת המונח מעביד וחובת שימוש במונח מעסיק

מאת: נושאים: חוקים,חקיקה

הכנסת השמונה-עשרה

הצעת חוק של חברי הכנסת נחמן שי
רוברט אילטוב

פ/2598/18

הצעת חוק להחלפת המונח מעביד וחובת שימוש במונח מעסיק (תיקוני חקיקה), התש"ע–2010
תיקוני חקיקה 1. בכל אחד מהחוקים המפורטים בתוספת, בכל מקום, במקום "מעביד" ו"מעבידים" יבוא "מעסיק" או "מעסיקים", בהתאמה.
חובת השימוש במונח מעסיק
בחיקוק עתידי 2. בכל חיקוק עתידי במדינת ישראל, בתחום דיני העבודה ויחסי העבודה, ייעשה שימוש במונחים "מעסיק" או "מעסיקים".
תוספת
(סעיף 1)
1. חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט–1969 ;
2. חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד–1954 ;
3. חוק גיל פרישה, התשס"ד–2004 ;
4. חוק דמי מחלה, התשל"ו–1976 ;
5. חוק הגנת השכר, התשי"ח–1958 ;
6. חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב–2002 ;
7. חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א–2001 ;
8. חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז–1957 ;
9. חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו–1996 ;
10. חוק חופשה שנתית, התשי"א–1951 ;
11. חוק יישוב סכסוכי עבודה, התשי"ז–1957 ;
12. חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח–1998 ;
13. חוק עבודת נוער, התשי"ג–1953 ;
14. חוק עבודת נשים, התשי"ד–1954 ;
15. חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג–1963 ;
16. חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשנ"ח–1998 ;
17. חוק שכר מינימום, התשמ"ז–1987 ;
18. חוק החניכות, התשי"ג–1953 ;
19. חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א–1951 ;
20. חוק עובדים זרים, התשנ"א–1991

דברי הסבר
מטרתו של החוק המוצע להחליף את המונח "מעביד" במונח "מעסיק", בכל חיקוק, בתחום דיני העבודה ויחסיי העבודה, בו מוזכר המונח "מעביד" ולחייב את השימוש במונח "מעסיק" ולא "מעביד" בחקיקה ראשית וחקיקה עתידית.
חוקי מדינת ישראל בהקשר של יחסי עבודה מכנים את מי שמספק עבודה במילים "מעביד". מדובר בתרגום לא מוצלח לעברית של המילה האנגלית EMPLOYER, שיכולה להיות מתורגמת באופן טוב יותר ומבלי לשנות את המהות למילה – "מעסיק".
המונח "מעביד" בחוקי מדינת ישראל איננו משקף את יחסי העבודה, עולם העבודה ואת המציאות העסקית בעולם כיום. זהו מונח אנכרוניסטי שיש לו קונוטציה שלילית לימים חשוכים בהיסטוריה האנושית של אדון ועבד. יחסי העבודה ראויים לשפה אחרת ולהעברת מסר נורמטיבי שונה של הצדדים למערכת יחסי העבודה.
המילה "מעביד" מכניסה, כשלעצמה, אלמנט של כוחניות למערכת יחסי העבודה שלא לצורך. היא דרה בכפיפה אחת עם שוק עבודה, הנעדר תנאי עבודה מינימאליים, בה שולטים השררה, העריצות, העושק, הניצול והקיפוח.
כידוע, במדינת ישראל קיימת רשת ביטחון של חוקי מגן וזכויות סוציאליות ענפה, המכסה קשת זכויות רחבה ביותר, שמהווה אך את רצפת הזכויות. בפועל, מרבית העובדים במשק מועסקים בתנאים טובים יותר מאלו שמעניקה להם רשת הביטחון המינימאלית, בין אם כתוצאה מהסכמים קיבוציים וצווי הרחבה ובין אם כתוצאה מחוזים אישיים.
את הפער הקיים בין כוחו של המעסיק לבין כוחם של העובדים (לא בכל הענפים במשק) ממלאים רשויות השלטון השונות ובהם משרדי הממשלה והכנסת שבעשור האחרון יזמה גל של חקיקת עבודה לטובת העובדים; ארגוני העובדים (שלאחרונה עלה מספרם לשלושה); ארגונים חברתיים שונים וכמובן שבית הדין לעבודה, שנגיש היום יותר מתמיד לעובדים ולזכויותיהם.
במציאות זו יש לעובדים כוח מיקוח רב יותר והם חופשיים לנהל משא ומתן על תנאי העסקתם כשברשותם נשק עוצמתי ביותר של נקיטה בצעדים ארגוניים.
לפיכך מוצע לבצע שינוי בכל החוקים בהם מופיעות המילים "מעביד" או מעבידים" ולהחליפן במילים "מעסיק" או "מעסיקים" בהתאמה.
כאמור, אין מדובר בעניין סמנטי בלבד, אלא בנושא טעון שיש לו השלכות בשיח החברתי והכלכלי וליחסי העבודה במשק. יש לציין, כי בחוקים מסוימים כבר מופיעות המילים מעסיקים ולא מעבידים ובחלק מהחוקים שתי המילים גם יחד.

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י' באב התש"ע – 21.7.10

עדיין אין תגובות

ינו 28 2011

סיכום השבוע שהיה 23-27.1.2011

מאת: נושאים: סיכום שבועי

חברות וחברים,

בשבועות האחרונים זינקו מחירי הדלק בישראל וכיום ישראל נמצאת במקום השני בגובהו של הבלו על הסולר, בהשוואה למדינות אחרות בעולם. כך יוצא כי למעלה מחמישים אחוז מעלות הדלק משולמת על מיסים. קדימה לקחה מהרגע הראשון תפקיד מוביל במחאה הציבורית ויחד עם בודדים וקבוצות, הצליחה להעלות את הנושא על סדר היום.

ביום רביעי התכנסה ועדת הכלכלה לדיון בנושא. בין השאר, טענתי כי נתניהו ושטייניץ חייבים לתקן את העוול באופן מיידי ולספוג את העלייה הצפויה במחירי הדלק. בנוסף, אמרתי כי חברי סיעת הליכוד תפסו טרמפ על עגלת קדימה והעבירו ביקורת על הממשלה שלהם. חבל רק שבהצבעות עצמן הם מצטרפים לשרי הליכוד וכך מציגים לציבור פרצוף כפול.

ביבי עשוי להתקפל בנושא הדלק כפי שכבר החל להתקפל בהצעת חוק מסוכנת שהעביר בועדת שרים לענייני חקיקה. רה"מ מנסה להשתלט על חברות החדשות של ערוץ 2 וערוץ 10 באמצעות החלשת מעמדם של המנכ"לים והעורכים הראשיים. התגובה הציבורית הרתיעה אותו והצעת החוק חזרה לועדת השרים לענייני חקיקה.

הצעת חוק שיזמתי שעניינה דיווחים לבורסה בנושאים של מציאת גז ונפט לא התממשה לחוק לכל דבר אולם בדיעבד מתברר, כפי שאישר שר האוצר בכנסת, כי הרשות לניירות ערך אימצה את עקרונות הצעת החוק ופרסמה מסמך מקיף של הנחיות בנושא זה. אני מניח כי מעתה ואליך בעקבות הצעת החוק וההנחיות ינקטו חברות הגז והנפט זהירות משנה בפרסום כל ממצא בפני הציבור.

בסוף השבוע נפגשתי בביתם של איציק ואסתי מילר עם קבוצת פעילים של קדימה באזור רעננה. למפגשים אלה יש ערך רב. הם מלמדים יותר מכל דבר אחר על הלוך הרוחות בנושאים המעסיקים את חברינו. בכל מפגש כזה, גם אם הרוח היא כבדה, בסופו של דבר יש תקווה ויש אמונה כי השינוי בו יבוא.

 שבת שלום לכולכם,

 נחמן

עדיין אין תגובות

אוק 22 2010

ח"כ ד"ר נחמן שי: "הצעת חוק מלגות לאברכים פוגענית ומפלה"

ח"כ ד"ר נחמן שי קורא להשוות בין תנאי האברכים לבין תנאי הסטודנטים. בתגובה להצעת החוק ולפיה אברכים יוכלו לקבל מלגות מהממשלה אמר שי כי בכוונתו ליזום חקיקה דומה, שתבטיח תנאים דומים, גם לסטודנטים ולא רק לתלמידי ישיבה: "בכוונתי להציע מייד הצעת חוק דומה לזו של גפני ולפיה בכל מקום שיאמר חרדים יאמר גם סטודנטים. כל חוק אחר הוא מפלה ופוגעני"

לקריאת כתבה בעניין

קריאה נוספת

ועוד…

עדיין אין תגובות

יול 07 2010

ח"כ ד"ר נחמן שי: "52 חברי כנסת אינם טועים"

מליאת הכנסת דחתה היום ברוב קולות את הצעת החוק לשינוי מבני ברשות השידור שהגיש ח"כ ד"ר נחמן שי יחד עם עוד 51 חברי כנסת. הצעת החוק היא העתק מדויק של תיקון שכבר אושר בכנסת ה-17, נכנס להליכי חקיקה והוקפא.

ח"כ ד"ר נחמן שי: "ממשלת ישראל השתלטה השתלטות אוהדת על רשות השידור. בהעדר הנהלה ציבורית זה 18 חודש, רשות השידור מופקרת ללחצים חיצוניים של הממשלה. הגרעון התקציבי והצורך ברפורמה מגבירים את תלותה של הרשות בממשלה ואת צייתנותה. רק חוק שינתק את רשות השידור ומוסדותיה מתכתיבי הממשלה יעניק למדינת ישראל שידור ציבור עצמאי."

עדיין אין תגובות

הבא »