יול 06 2014

נאום באסיפה הפרלמנטרית של מועצת אירופה שמטרה לרתום את החברות בארגון לגינוי חטיפת הנערים ופעילות החמאס 24.6.14

נושאים: נאומים

23 June 2014–06–24

Statement made by the  Vice-Speaker of the Israeli Knesset, MK Dr. Nachman SHAI

Under point 4.1 of the Agenda

Ladies and gentlemen

.Eight days ago three Israeli boys were kidnapped while hitchhiking.

I’d like to take this opportunity to appeal to you to exert every possible effort in order to help return the three abducted Israeli teen-agers.

This is a brutal act perpetrated by Hamas, recognized as a terror organization by the EU. Terror threatens Israel as much as it threatens Europe.

This kidnapping goes against every basic human right which the Council of Europe is pledged to defend.

We should all join forces in order to combat this threat against innocent civilians, grownups as well as children and women

Terror endangers the Peace Process and every sign of hoped progress.

In this context I would like to refer to a statement made by President Abbu Mazen at the Arab Nations conference Of Foreign Ministers in Saudi Arabia last week:

Those who stand behind the kidnapping did it in order to destroy the Palestinian Authority

Ladies and Gentlemen, time is running short: Act quickly !

עדיין אין תגובות

כתובת טרקבק | RSS תגובות

השארת תגובות