דצמ 19 2013

שאלה לשר החינוך במליאת הכנסת 18.12.13

נושאים: שאילתות

במסגרת מסמך אשר גובש לאחרונה על-ידי מכון טאוב עולה כי קיים פער משמעותי בין אי־השוויון הנגזר מההכנסה של אזרחי המדינה בשוק לבין אי־השוויון בהכנסה הפנויה הנמדד לאחר התערבותה של המדינה (קצבאות, הטלת מיסים וכו'). לדוגמא, בעוד ששיעור הקשישים העניים בישראל הוא נמוך ביחס למדינות המפותחות בעולם, בפועל ולאחר התערבותה של מערכת הרווחה, קשישי ישראלים מובילים במדד העוני.

–       כיצד מסביר השר את הפער המתואר בין אי־השוויון הנגזר מההכנסה המשולמת בשוק לבין אי־השוויון בהכנסה הפנויה?

–       כיצד השר מתכוון לפעל בכדי לשקם את מערכת הרווחה במדינה ולוודא את האפקטיביות של מוסדותיה על הציבור בישראל בכלל ועל אוכלוסיית הקשישים בפרט?

עדיין אין תגובות

כתובת טרקבק | RSS תגובות

השארת תגובות