אוק 31 2013

איחוד רשויות הבקרה והפיקוח על השידורים; הרשות השנייה ומועצת הכבלים 28.10.13

נחמן שי (העבודה):

גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני השר, אני מרגיש כמו במסע זיכרונות, כי עכשיו אני צריך לחזור לפרק אחר בחיי ולספר לכנסת הזאת שבשנים 1991–1998 הייתי מנכ"ל הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, ועמדתי ליד העריסה שממנה צמח התינוק שקוראים לו הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו והזיכיונות בטלוויזיה וברדיו בישראל. והמערכת הזאת חיה ותופסת עד היום הזה.

ואני רוצה קודם כול להגיד לשר שהיוזמה שלו היא יוזמה חשובה והיא בכיוון הנכון. באמת צמחו בהדרגה מערכות שונות של רגולציה, של אסדרה, בתחום הזה, בצורה הפרועה האופיינית למדינת ישראל, כשיד אחד איננה יודעת מהיד השנייה – פעם זו מועצת הכבלים, פעם זו הרשות השנייה, לפעמים זו רשות השידור, וכאשר ברקע בכלל גדל ומתפתח עולם תקשורתי חדש, שעליו בכלל אין אסדרה כי עוד לא יודעים איך להסדיר אותו; אני מדבר על מערכות האינטרנט וכן הלאה, שגם בהדרגה הופכות להיות מערכות שידור לכל דבר. אז צריך להסתכל על תמונה כוללת ולעשות פה סדר. אבל מה ששר התקשורת מציע היום זה ללכת אחורה, ואני חושב שהשר הזה לא רוצה ללכת אחורה – הוא רוצה ללכת קדימה, אם אני מכיר אותו.

מה שהוא רוצה מאתנו זה בעצם להחזיר את הפיקוח או האסדרה על גופי השידור במדינת ישראל לידי הממשלה. בדיוק כך. אין לזה הגדרה אחרת. אם הוא היה מציע שהגוף המשותף – שאמרתי, אני תומך בו עם כל הדברים שעוד יקרו בו – יהיה במתכונת של הרשות השנייה, כלומר גוף עצמאי; אומנם הממשלה ממנה את המועצה, והממשלה גם משפיעה על התקציב, ומשפיעה על כוח אדם, ויש לה ברוך השם מידת מעורבות, ואני אפילו רואה מידת מעורבות גדולה יותר, ניחא. אבל לקחת את שני הגופים האלה ולהכניס אותם לתוך הממשלה והם יהיו באחריות ישירה של השר ויהיה – אין שר ואין ממשלה שיכולים להתגבר על התיאבון שלהם להתערב בשידורים. אין, זה בגנים, זה ככה, אין מה לעשות, אני מכיר את זה. הניסיון שלי ברשות השנייה מלמד, עם שורה של שרים ממפלגות שונות ושונים באופיים – כולם רצו, וגם מאז, שתהיה להם יד ורגל בתוך השידורים.

אני לא מוכן לחשוב על מצב ששר, תהיה לו השפעה ישירה על תכנים. אני לא מוכן לחשוב על ממשלה שיש לה השפעה ישירה על חדשות בטלוויזיה, שזה לב בעניין. ואמרתי קודם: כולם רוצים את זה. ולכן, אם השר רוצה – ואני מאוד מכבד את השר ארדן, הוא יודע את זה, ואני מכבד את הרצון שלו והדינמיקה שלו למשוך את הדברים ולקחת את הדברים קדימה – בוא נחשוב על אותה רשות שאתה רוצה להקים. תקים אותה עכשיו, אל תחכה, אל תעשה מהלך כפול, כי לא תגיע למהלך הבא. תקים את הרשות הלאומית לתקשורת שאתה רוצה עכשיו ותכניס לתוכה הכול, ויהיה לנו גוף שיראה גם את התוכן וגם את הכלים של התקשורת במדינת ישראל. המהלך הזה איננו נכון. תודה.

עדיין אין תגובות

כתובת טרקבק | RSS תגובות

השארת תגובות