יול 07 2012

שאילתא- סבסוד יום לימודים ארוך בירושלים – 04.07.12

נושאים: שאילתות

נחמן שי (קדימה):

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, השאילתא היא זו – סבסוד יום לימודים ארוך: החלטת ועדת השרים מ-2 באפריל 2012, המבטלת את מבחן התעסוקה, גרמה לכך שכל המשאבים מושקעים באשכולות 1–3. תושבי ירושלים כלל אינם זוכים לסבסוד יום לימודים ארוך כתוצאה מכך, ומאבדים הטבה המסייעת לצעירים ולמעמד הביניים, תוך פגיעה בעיר ובתושביה.

רצוני לשאול:

1. האם הובאה בחשבון הסוגיה הזאת של ירושלים?

2. אם כן – מה ייעשה למניעת קיפוחה של העיר? תודה.

נחמן שי (קדימה):

אדוני סגן השר, תודה רבה לך. א. אני מבין את עניין מבחן התעסוקה ואני לא נמצא פה לעשות "עליהום" על מי ששני בני-הזוג אינם עובדים, עם כל המשמעויות של זה. אני מבין את זה, אני מבין שזו תופעה שצריך לטפל בה במקומות אחרים ובזמנים אחרים – היום זה נשמע במיוחד אקטואלי. זה לא העניין.

אני גם מקבל את הנושא של תוכנית העשרה, אבל קודם כול, תוכניות ההעשרה האלה אינן תחליף לסבסוד יום לימודים ארוך; הן משהו דומה אבל הן לא אותו דבר.

ב. אני חוזר ושואל מדוע ירושלים, שהיא גם בירת ישראל, גם עיר מיוחדת בצרכיה, בהרכב החברתי שלה, בקשיים שחלק גדול מהאוכלוסייה נתון בהם – למה לא ניתן להחריג אותה מהנושא הזה ולתת לה אמצעים כדי לסבסד את יום הלימודים הארוך בירושלים, אף שלצורך העניין הזה היא לא נופלת באשכולות המתאימים? על זה אני מדבר. זאת אחרי הכול בירת ישראל, על כל המשמעויות שיש לכך.

עדיין אין תגובות

כתובת טרקבק | RSS תגובות

השארת תגובות