'מענה לשאילתות ותשובות משרדי ממשלה'

דצמ 07 2009

בחינות ממשלתיות במקצועות הבריאות

תשובת משרד הבריאות – בחינות ממשלתיות במקצועות הבריאות

תשובת האגף הרישוי מקצועות רפואיים:

תשובת אגף הרישוי למקצועות רפואיים – בחינות ממשלתיות במקצועות הבריאות

עדיין אין תגובות

נוב 29 2009

מעמדם של ילדי העובדים הזרים

מענה משרד ראש הממשלה בנושא מעמדם של ילדי העובדים הזרים

עדיין אין תגובות

נוב 16 2009

סגירת עמותת אמנות לעם ואי העברת כספים

מענה לשאילתא – סגירת עמותת אמנות לעם ואי העברת כספים

עדיין אין תגובות

אוק 27 2009

התנהלות חיילים מחטיבת כפיר

תשובת לשכת שר הביטחון בנושא התנהלות חיילים מחטיבת כפיר

עדיין אין תגובות

הבא »